dmrblk,

 

Sözel (TS) Bölümü Meslekleri

Kategori: Haberler - Etiketler:, , , - Tarih: 05 Haziran 2013 - Görüntülenme: 58.708 views


ANAOKULULU ÖĞRETMENLİĞİ Bu bölüm 2000 ÖSS’den itibaren artık Sözel Puan türüyle öğrenci almaktadır. Anaokulu öğretmenliği programının amacı, okul öncesi eğitim veren kurumlara öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar meslek liselerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler. ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ Türkiye’de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerinin, kronolojik gelişmelerinde ve yöresel boyutlarında ele alınarak, kültür...  Devamı...fenedebiyat

ANAOKULULU ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölüm 2000 ÖSS’den itibaren artık Sözel Puan türüyle öğrenci almaktadır. Anaokulu öğretmenliği programının amacı, okul öncesi eğitim veren kurumlara öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar meslek liselerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ


Türkiye’de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerinin, kronolojik gelişmelerinde ve yöresel boyutlarında ele alınarak, kültür ve uygarlıkları konusunda ele alınarak, kültür ve uygarlıları konusunda eğitim ve araştırma yapılır. En temel çalışma alanı müzelerdir. Ayrıca MTA, Kültür Bakanlığı gibi kuruluşlarda da çalışılabilir.

                                                                 BASIN VE YAYIN

Basın yayın programı, basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık ve turizm gibi kitleye yönelik alanlarda eleman yetiştirmeyi amaçlamaktır. Bu amaçla toplumsal , siyasal ve ekonomik olayları kavramayı sağlayacak biçimde çok yönlü kültür, teknik ve uzmanlık bilgileri vererek Türkiye’nin iletişim yaşamına ilişkin konularda eğitim ve araştırma yapmaktadır.

COĞRAFYA


Doğal çevrenin özellikleri ile çere-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler konusunda eğitim ve araştırma yapılır. Ortaöğretim kurumlarında ve özel dershanelerde öğretmenlik yapılabileceği gibi, yüksek lisans öğrenimi yapanlar. Meteorolji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI


Bölümde Türk dilinin yapısı, Türk lehçeleri, bunların özellikleri ve gelişimleri üzerinde durulur. Çağdaş Türk edebiyatının bugünkü durumu ve eserlerini inceler. Bölüm mezunları öğretmen olabilirler. Kültür bakanlığında, Televizyon kanallarında görev alabilirler. Özel yeteneği olanlar gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler.

DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ

Bölüm melek liselerine, pratik sanat okullarına öğretmen yetiştirir. Mezunlar pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler. Özel kuruluşlarda ve kendi iş yerlerinde çalışabilirler.

GAZETECİLİK

Yazılı basında, haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikle elemanlar yetiştirilir ve bu alanda araştırma yapılır. Bu bölümün mezunları genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar.

GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

Bölüm alanıyla ilgili meslek liselerine öğretmen yetiştirir. Mezunlar meslek liseleri, pratik sanat okulları ve özel kuruluşlarda iş bulabilirler

                                                              HALK BİLİM(FOLKLOR)


Halkbilimi halkın toplumsal yaşamını, dil, edebiyat, ekonomi, hukuk, yönetim, sanat, zanaat gibi alanlarda geleneksel ve çağdaş kültür ürünlerini bilimsel olarak inceler, sosyo-kültürel öğelerin folklor açısından incelenerek, yeni bileşimlere ulaşılması, sunulması konularında araştırma ve eğitim yapar. Halkbilimciler Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kültür Müdürlükleri, Turizm Müdürlükleri, Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Uzmanlığı alanlarında çalışabilirler.

HALKLA İLİŞKİLER

Açık öğretim verilen bu bölümde halkla ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine eğitim ve araştırma yapan elemanlar yetiştirilir.

HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

Meslek liselerinin okul programlarındaki giyim endüstri ve giyim sanatları konuları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar için gerekli mesleki eğitimi de verilerek meslek dersi öğretmenleri yetiştirilir.

HİTİTOLOJİ


Bu programda Hititlerin M.Ö. 1200-1000 yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih, sanat, hukuk vb. Kültür ürünleri incelenir. Öğrenim yaptıkları yükseköğretim kurumunda ve müzelerde görev alabilirler. Hititoloji programında çivi yazısını Eski Babil’den alarak yaygınlaştıran Anadolu’nun göçmen kavmi Hititlerin yaklaşık M.Ö. 1200-1000 yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih, sanat, hukuk vb. Kültür ürünleri konularında dersler verilmektedir.

İLAHİYAT

İslam dinini incelemek ve öğrenmek için eğitim ve araştırma yapılır. Mezunlar önemli bir kısmı İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri yapabilecekleri gibi diğer bir kısmında, vaiz veya müftü olarak çalışabilmektedirler

İLETİŞİM

Bu programın amacı, basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık turizm gibi kitleye yönelik alanlarda eleman yetiştirmektir. Mezunlar gazeteci, radyo-TV programcısı, halkla ilişkiler elemanı gibi ünvanlarla mezun oldukları alana göre çalışabilirler.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölümde işitme kaybı 70 desibel’ den fazla olması nedeniyle normal eğitim ve öğretim etkinliklerinde işitme gücünden yararlanamayan sağırların ve tüm düzeltmelere karşın işitme kaybı 25-75 desibel arasında olan, çeşitli yardım ve araçlarla eğitim ve öğretimden yararlanabilecek ağır işiten çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapılır. Mezunları özel eğitim kurumlarında ve sınıflarda, sağırlar okullarında öğretmen olarak çalışırlar. Devlet Personel Yasası hükümlerine göre öğrenim düzeylerine uygun maaş ve ders ücreti alırlar.

KUAFÖR VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Meslek liselerinin okul programlarındaki kuaförlük konuları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlar için gerekli mesleki eğitimle beraber öğretmenlik formasyon eğitimi de verilerek meslek bilgisi öğretmenleri yetiştirilir.

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ

İletişim fakültesinden mezun olunca-kariyer (yurt içinde ya da yurt dışında) habercilik, yorumculuk, araştırmacı-yazarlık, eleştirmenlik, medya planlaması, medya işletmeciliği, filmler, metin yazarlığı, senaristlik, sanat yönetmenliği, müşteri temsilciliği, kamuoyu araştırmacılığı, halkla ilişkiler uzmanlığı, foto direktörlüğü, insan kaynakları yöneticiliği, vb.

NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ

Bölüm kız meslek liselerine branşlarıyla ilgili öğretmen yetiştirir. Mezunlar kız meslek liseleri ile pratik sanat okullarında öğretmen olarak çalışabilirler. Özel kuruluşlarda iş bulabilirler. Kendilerine ait işyeri açabilirler.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölüm 2000 ÖSS’den itibaren Sözel puan türüyle öğrenci almaktadır. Özel kolejler, resmi okulların anaokulu sınıflarında ve kreşlerde okul öncesi çocukların bakımı ve eğitimini yürütebilecek öğretmenler yetiştirir. Pedagojik formasyon derslerinin yanında mesleki eğitim dersleri de verilir. Bu dalı seçenlerin sonsuz bir çocuk sevgisinin yanında, hoşgörü, sabır ve karşılıksız yardım ve özverili davranma özelliklerine sahip olmaları gerekir.

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

Radyo-televizyon ve sinema bölümü, özellikle kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo-televizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar radyo ya da televizyonda program yapımcısı olarak program yazım veya filme alınması ve yayınlanması gibi işleri yaparlar. Mezunlar TRT’de, özel televizyon kurumları, film şirketleri ve reklam firmalarında iş bulabilirler.

                                                                    REKLAMCILIK


Bu bölüm 2000 ÖSS’den itibaren Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci almaktadır. Bölüm hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak, günümüzün ve geçmişin toplumlarının yapısını iyi analiz edecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Bölüm tarihsel olayları araştıran, yorumlayan, bulguları gerçeğe bağlı kalarak yansız bir tutumla yeni kuşaklara aktaran öğretmen yetiştirmek amacındadır. Mezunlar orta dereceli okullarda tarih öğretmeni olarak görev yapabilir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk dilinin yapısı, diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk Dili ve Edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT kurulunda görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında okutman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı: Bu programda Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk dili ve edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Bu programda Osmanlıca, genel dilbilim, Çağatayca veya Uygurca, servet-i funun edebiyatı, halk edebiyatı konularında dersler okutulur.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Bölümün amacı ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği bölümünde ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim yapılmaktadır. Mezunlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölümde çeşitli seviyelerde zekâ geriliği olan ve bu nedenle normal eğitim imkanlarından yararlanmayacak çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır. Amaçlar zeka seviyesi bakımından çeşitli derecelerde normalin altında bulunan çocukları, kendi seviyelerinde üretken ve uyumlu kişiler yapmaktır. Mezunlar özel eğitim kurumlarında ve sınıflarında, normal ilkokulların bünyesinde açılan alt özel sınıflarda zeka özürlü çocuklara öğretmenlik yaparlar. İlköğretim çağında zihin yetersizliği yüzünden öğrenme güçlüğü olan çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirir.

Yorumlar (27)
 • 25 Eylül 2013 tarihinde Anonim tarafından

  Türkçe öğretmeni olmak istiyordum ama okudugum okulda bölüm olmadıgı için gidemedim

 • 10 Ekim 2013 tarihinde Esra tarafından

  Esitagrlkdan sozeke gecis yapcam umarim pisman olmama :-P ;-)

 • 19 Ekim 2013 tarihinde sddsd tarafından

  Esra sen sözel’e geçme.Türkçe de zorlanırsın.

 • 30 Ekim 2013 tarihinde hahaha tarafından

  kesınlıkle sddsd esracım sen turkceyı ögrende gel bır kere ondan sonra :D

 • 01 Kasım 2013 tarihinde gamze kılıckaya tarafından

  Evet bencede esracaıımm..sakın ama sakın oyle bır hataya varmayasınn :D :D

 • 05 Kasım 2013 tarihinde burcu tarafından

  bence de türkçeyi ögrende gel:)

 • 10 Kasım 2013 tarihinde İSİMSİZADAM tarafından

  tiyatrocu yada bilg. mühendisi olmak istiyorum :D iyi bölümmüş

 • 12 Kasım 2013 tarihinde kübra yıldız tarafından

  arkeolojiiiii adnan menderes ünv adayı olmak istiyorum…

 • 16 Kasım 2013 tarihinde buket demirci tarafından

  ahahahaha ben de 9.sınıf öğrencisiyim.hangi bölüm seçiceğimi bilmiyorum.s sözel seçersem pişman olabilir miyim diye düşünüyorum :D arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden hepinize teşekkür ederim :D

 • 16 Kasım 2013 tarihinde Hey Yow tarafından

  Bende EA Öğrencisiyim. Ama Sözelden de Sınava Girmek Niyetindeyim. YGS Denemelerine Göre Türkçe ve Sosyalden Yaklaşık 32-33′er Net Çıkarıyorum Şimdilik. RTS Veya Medya Ve İletişim Sistemleri Düşünüyorum. Sizce Hangisi Daha İyidir?

 • 09 Aralık 2013 tarihinde saflıkta üstünüze yok tarafından

  dalga gecmekte üstünüze yok.esra gecersen biraz zorlanırsın kendine güveniyorsan yaparsın

 • 09 Aralık 2013 tarihinde saflıkta üstünüze yok tarafından

  dalga geçmekte üstünüze yok. esra çalışırsan yaparsın biraz zorlanırsın ama ingilizcyi seviyorsan geç.

 • 05 Ocak 2014 tarihinde ekrem çınar tarafından

  d.bkır çınardan :: ekrem çınar
  arkadaşlar bn hazrlnyrm ama bilmyr vede endşeliyim bi alan a tercih vermeye çünkü boş bölmler çok hemde acayıp ve bilgimde pek yok hangi alana gideym diye güzl bi bölm içn sözeldede bölm diye bişey bırakmamşlar ve terch vermek tn insan çeknyo ya boş kalırsam düşüncesiylen boşta kalmayan bölmler olsn ve hiç durmadan işe başlamak bi yardm cı olsnz …parası hoş olsa ii olrdu ama :D

 • 05 Ocak 2014 tarihinde ekrem çınar tarafından

  en popüler bölmler hangileri

 • 23 Ocak 2014 tarihinde büşra tarafından

  sözel bölümle hiç bişey olunmuyo sayısalınız kötu ise bile sayısalı seçin benceeee

 • 05 Şubat 2014 tarihinde Buket tarafından

  Büşra sayısalımız kötü ise sayısalda ne işimiz var :)

 • 06 Şubat 2014 tarihinde Enes tarafından

  Ya sayısalı kötü ise sayısala git diyen arkadaş sana kendimi örnek vereyim şu yanda sorulan soruyu bile hesap makinasından hallediyorum, sence yine de gitmeliyim. Arkadaşlar şunu unutmayın siz iyi yaptığınız bir mesleği, bölümü seçerseniz başarılı olabilirsiniz lütfen kendimizi kandırmayalım. Önce kendinizi düşünün bu konuda ama bende hala meslek seçemeyenlerdenim bunun sebebi çevre ve okullarda verilen eğitim.

 • 10 Şubat 2014 tarihinde fsdfsfa tarafından

  Süqer Oyunculuk dersi nerde alacazz ..

 • 15 Şubat 2014 tarihinde sedef tarafından

  siz ne saçma insanlarsınız yanlış yazmış olamaz mı ! yazık sizin gibi cahillere önemli olanın insan olmak olduğunu öğretilmesi gerek ..

  ayrıca sözel tercih ederken iki kez düşünün !!

 • 21 Şubat 2014 tarihinde furkan tarafından

  kardeşlerim izmir ege üniversitesinde halkla ilişkiler okuyorum 4.sınıfım işim hazır bile bu bölüm gerçekten harika bence RTS den daha iyi benden size tavsiye HALKLA İLİŞKİLER…

 • 21 Şubat 2014 tarihinde CAN tarafından

  maaşın ne kadar furkan ?

 • 08 Mart 2014 tarihinde fatma akmaz tarafından

  tarih öğretmenliği tam benlik

 • 10 Mart 2014 tarihinde müberra tarafından

  ben denemelerden girdigim sınavlardan 280-290 arası puanlar alıyorum halkla ilişkiler bölümünü istiyorum bir eşit agırlıkcı olarak lys ile bu bölümü kazanabilir miyim yardımcı olursanız sevinirimmm

 • 13 Mart 2014 tarihinde merve tarafından

  hangi alanda iyiyseniz ona göre seçim yapmalısınız. sayısal bölüm iyi ama benim sayısalım kötü yine de sayısala gitmeliyim demeyin pişman olursunuz. ben sayısal öğrencisiydim ve sayısal hiç yapamıyorum sadece çevremdekı insanların tavsıyeleri üzerine seçmiştim o bölümü 2 yıldır sayısaldan giriyorum sınava ve barajı gecemedim bu yıl sözel hazırlanıyorum. hatta tarihte üstüme yoktur diyebilirim ayrıca gayet güzel bölümler var. sınırlı ama önü açık.

 • 22 Mart 2014 tarihinde ayşee tarafından

  şimdi sözel anasınıfı öğretmenliğini alıyormu kesin ?

 • 12 Nisan 2014 tarihinde merve güven tarafından

  arkadaşlar size tavsiyem sözelden girme şansınız olursa değerlendirin. ben ikinci üniversiteyi okuyacağım. keşke ilk tercihlerimde sözelden yapsaydım diyorum. :)şimdi de dekoratif sanat öğretmenliği okumak istiyorum. allah hepimizin yardımcısı olsun.

 • 21 Nisan 2014 tarihinde afranur kaya tarafından

  ben sayısala yönelik meslek secmek istiyorum ama onunla hıcbıse olunmuo matematıkten nefret ediyorum ama care yok ogrencen kardesim bosuna çabalamayın :))))

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :


  8 × = elli altı
   
  Facebook Rss