Sözel (TS) Bölümü Meslekleri

Kategori: Haberler - Etiketler: , , , - Tarih: 05 Haziran 2013 - Görüntülenme: 249.640 views

ANAOKULULU ÖĞRETMENLİĞİ Bu bölüm 2000 yılından itibaren sözel alandan öğrenci almaktadır. Anaokulu öğretmenliği okul öncesi eğitim veren kurumlara öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan bir bölümdür. Bu bölümün mezunları meslek liselerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler. ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ Bu bölümde okuyan öğrenciler dünyada ve Türkiye’de bulunan sanat eserlerinin gelişimlerini kronolojik, yöresel ve...  Devamı...

ANAOKULULU ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölüm 2000 yılından itibaren sözel alandan öğrenci almaktadır. Anaokulu öğretmenliği okul öncesi eğitim veren kurumlara öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan bir bölümdür. Bu bölümün mezunları meslek liselerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

Bu bölümde okuyan öğrenciler dünyada ve Türkiye’de bulunan sanat eserlerinin gelişimlerini kronolojik, yöresel ve kültürel boyutlarda ele alarak eğitim ve araştırma yaparlar. Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunları müzeler, MTA ve Kültür Bakanlığı gibi kurumlarda çalışabilirler.

BASIN VE YAYIN

Bu programda okuyan öğrenciler kitlesel iletişim araçlarını etkin ve doğru kullanmak için eğitim alırlar. Bu amaçla halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık ve turizm gibi alanlarda genel bilgi ve beceriler edinmek için eğitim alırlar. Ayrıca mezun olan kişilerin kamoyunu doğru bir şekilde analiz edebilmeleri için toplumsal sosyoloji, siyasal bilimler ve ekonomi gibi konularda da eğitim alırlar. Mezun olan kişiler basın yayın kuruluşlarında çalışabilirler.

COĞRAFYA

Coğrafya bölümü öğrencileri insan çevre ilişkileri, demografik yapılar ve ekonomik dağılımları analiz ve yorumlama üzerine eğitim alırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler öğretmenlik yapabilmek için formasyon almaları gerekir. Formasyon aldıktan sonra Ortaöğretim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında ” Coğfrafya Öğretmeni ” ünvanı alabilirler. Ayrıca bu bölümün mezunları Harita Genel Müdürlüğü, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Meteorolji İşleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda da çalışabilirler.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI

Bu bölümde öğrenciler genel olarak Türk dilinin yapısı ve özellikleri ile ilgili dersler alırlar. Türk lehçeleri, Türk ağızları ve bunlarının yapısı-özellikleri ile ilgili inceleme ve araştırma yaparlar. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler öğretmen unvanını da alabilirler. İlgi duymaları dahilinde basın yayın organlarında görev alabilecek donanıma da sahiptirler.

DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölümden mezun olan kişiler sanat okullarında ve meslek liselerinde görev alabilirler. Ayrıca halk eğitim merkezlerinde, sanat okullarında ve özel kuruluşlarında çalışabilirler.

GAZETECİLİK

Bu meslek gurubunda ki kişiler yazılı basında haberin yapım aşamasında etkin olarak görev alırlar. Haberin hazırlanıp basılmasına kadarki aşamada görev alıp bu aşamalarda araştırma yaparlar. Genellikle mezunlar yazılı basında görev alırlar.

GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölümün amacı genel olarak meslek liselerine öğretmen yetiştirmektir. Mezun olan öğrenciler sanat okullarında ve özel kuruluşlarda da görev alabilirler.

HALK BİLİM(FOLKLOR)

Halk Bilim alanında okuyan öğrenciler toplumsal yaşamı; hukuk, sanat ve bilimsel alanlardan incelerler. Bu bölümün mezunları Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Turizm Müdürlükleri gibi kurumlarda çalışabilirler.

HALKLA İLİŞKİLER

Bu bölüm açıköğretim formatında verilmektedir. Bu eğitim alan kişiler halkla ilişkiler alanında eğitim ve araştırma yapabilirler.

HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

Bu meslek gurubundaki mezunlar genel olarak meslek liselerinde çalışırlar. Meslek liselerinde giyim sanatları ve giyim endüstrisi alanlarında ki derslerde öğretmenlik yaparlar.

HİTİTOLOJİ

Bu bölümden mezun olan kişiler Hititlerin tarihini ve kültürlerini incelerler. Çivi yazısını bildikleri için tabletleri ve duvar yazılarını inceleyip bazı bulgulara ulaşabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ve yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler.

İLAHİYAT

Bu bölümün öğrencileri İslam dini üzerine eğitim alırlar. Mezun olan öğrenciler müftülük ve vaizlik yapabilirler. Ayrıca İmam Hatip Liselerinde de öğretmenlik yapabilirler.

İLETİŞİM

Bu bölümden mezun olan öğrenciler TV, gazete ve bir çok basın yayın organında etkin olarak görev alabilirler.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölümden mezun olan öğrenciler işitme kaybı 70 dB’den fazla olan kişilere eğitim vermektedir. Mezun olan kişiler genel olarak işitme engellilere eğitim veren kurumlar da eğitim yapmaktadır.

KUAFÖR VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Kuaför ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği mezunu kişiler kuaförlük ile ilgili gerekli yetkinliğe sahip duruma gelirler. Ayrıca gerekli formasyonu aldıklarında meslek liselerinde öğretmenlikte yapabilirler.

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ

İletişim fakültesinden mezun olunca-kariyer (yurt içinde ya da yurt dışında) habercilik, yorumculuk, araştırmacı-yazarlık, eleştirmenlik, medya planlaması, medya işletmeciliği, filmler, metin yazarlığı, senaristlik, sanat yönetmenliği, müşteri temsilciliği, kamuoyu araştırmacılığı, halkla ilişkiler uzmanlığı, foto direktörlüğü, insan kaynakları yöneticiliği, vb.

NAKIŞ ÖĞRETMENLİ

Bölüm kız meslek liselerine branşlarıyla ilgili öğretmen yetiştirir. Mezunlar kız meslek liseleri ile pratik sanat okullarında Ğİ öğretmen olarak çalışabilirler. Özel kuruluşlarda iş bulabilirler. Kendilerine ait işyeri açabilirler.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölüm 2000 ÖSS’den itibaren Sözel puan türüyle öğrenci almaktadır. Özel kolejler, resmi okulların anaokulu sınıflarında ve kreşlerde okul öncesi çocukların bakımı ve eğitimini yürütebilecek öğretmenler yetiştirir. Pedagojik formasyon derslerinin yanında mesleki eğitim dersleri de verilir. Bu dalı seçenlerin sonsuz bir çocuk sevgisinin yanında, hoşgörü, sabır ve karşılıksız yardım ve özverili davranma özelliklerine sahip olmaları gerekir.

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

Radyo-televizyon ve sinema bölümü, özellikle kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo-televizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar radyo ya da televizyonda program yapımcısı olarak program yazım veya filme alınması ve yayınlanması gibi işleri yaparlar. Mezunlar TRT’de, özel televizyon kurumları, film şirketleri ve reklam firmalarında iş bulabilirler.

REKLAMCILIK

Bu bölüm 2000 ÖSS’den itibaren Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci almaktadır. Bölüm hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak, günümüzün ve geçmişin toplumlarının yapısını iyi analiz edecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Bölüm tarihsel olayları araştıran, yorumlayan, bulguları gerçeğe bağlı kalarak yansız bir tutumla yeni kuşaklara aktaran öğretmen yetiştirmek amacındadır. Mezunlar orta dereceli okullarda tarih öğretmeni olarak görev yapabilir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk dilinin yapısı, diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk Dili ve Edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT kurulunda görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında okutman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı: Bu programda Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk dili ve edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Bu programda Osmanlıca, genel dilbilim, Çağatayca veya Uygurca, servet-i funun edebiyatı, halk edebiyatı konularında dersler okutulur.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Bölümün amacı ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği bölümünde ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim yapılmaktadır. Mezunlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Bu bölümde çeşitli seviyelerde zekâ geriliği olan ve bu nedenle normal eğitim imkanlarından yararlanmayacak çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır. Amaçlar zeka seviyesi bakımından çeşitli derecelerde normalin altında bulunan çocukları, kendi seviyelerinde üretken ve uyumlu kişiler yapmaktır. Mezunlar özel eğitim kurumlarında ve sınıflarında, normal ilkokulların bünyesinde açılan alt özel sınıflarda zeka özürlü çocuklara öğretmenlik yaparlar. İlköğretim çağında zihin yetersizliği yüzünden öğrenme güçlüğü olan çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirir.


Yorumlar (39)
 • 25 Eylül 2013 tarihinde Anonim tarafından:

  Türkçe öğretmeni olmak istiyordum ama okudugum okulda bölüm olmadıgı için gidemedim

 • 10 Ekim 2013 tarihinde Esra tarafından:

  Esitagrlkdan sozeke gecis yapcam umarim pisman olmama :-P ;-)

 • 19 Ekim 2013 tarihinde sddsd tarafından:

  Esra sen sözel’e geçme.Türkçe de zorlanırsın.

 • 30 Ekim 2013 tarihinde hahaha tarafından:

  kesınlıkle sddsd esracım sen turkceyı ögrende gel bır kere ondan sonra :D

 • 01 Kasım 2013 tarihinde gamze kılıckaya tarafından:

  Evet bencede esracaıımm..sakın ama sakın oyle bır hataya varmayasınn :D :D

 • 05 Kasım 2013 tarihinde burcu tarafından:

  bence de türkçeyi ögrende gel:)

 • 10 Kasım 2013 tarihinde İSİMSİZADAM tarafından:

  tiyatrocu yada bilg. mühendisi olmak istiyorum :D iyi bölümmüş

 • 12 Kasım 2013 tarihinde kübra yıldız tarafından:

  arkeolojiiiii adnan menderes ünv adayı olmak istiyorum…

 • 16 Kasım 2013 tarihinde buket demirci tarafından:

  ahahahaha ben de 9.sınıf öğrencisiyim.hangi bölüm seçiceğimi bilmiyorum.s sözel seçersem pişman olabilir miyim diye düşünüyorum :D arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden hepinize teşekkür ederim :D

 • 16 Kasım 2013 tarihinde Hey Yow tarafından:

  Bende EA Öğrencisiyim. Ama Sözelden de Sınava Girmek Niyetindeyim. YGS Denemelerine Göre Türkçe ve Sosyalden Yaklaşık 32-33’er Net Çıkarıyorum Şimdilik. RTS Veya Medya Ve İletişim Sistemleri Düşünüyorum. Sizce Hangisi Daha İyidir?

 • 09 Aralık 2013 tarihinde saflıkta üstünüze yok tarafından:

  dalga gecmekte üstünüze yok.esra gecersen biraz zorlanırsın kendine güveniyorsan yaparsın

 • 09 Aralık 2013 tarihinde saflıkta üstünüze yok tarafından:

  dalga geçmekte üstünüze yok. esra çalışırsan yaparsın biraz zorlanırsın ama ingilizcyi seviyorsan geç.

 • 05 Ocak 2014 tarihinde ekrem çınar tarafından:

  d.bkır çınardan :: ekrem çınar
  arkadaşlar bn hazrlnyrm ama bilmyr vede endşeliyim bi alan a tercih vermeye çünkü boş bölmler çok hemde acayıp ve bilgimde pek yok hangi alana gideym diye güzl bi bölm içn sözeldede bölm diye bişey bırakmamşlar ve terch vermek tn insan çeknyo ya boş kalırsam düşüncesiylen boşta kalmayan bölmler olsn ve hiç durmadan işe başlamak bi yardm cı olsnz …parası hoş olsa ii olrdu ama :D

 • 05 Ocak 2014 tarihinde ekrem çınar tarafından:

  en popüler bölmler hangileri

 • 23 Ocak 2014 tarihinde büşra tarafından:

  sözel bölümle hiç bişey olunmuyo sayısalınız kötu ise bile sayısalı seçin benceeee

 • 05 Şubat 2014 tarihinde Buket tarafından:

  Büşra sayısalımız kötü ise sayısalda ne işimiz var :)

 • 06 Şubat 2014 tarihinde Enes tarafından:

  Ya sayısalı kötü ise sayısala git diyen arkadaş sana kendimi örnek vereyim şu yanda sorulan soruyu bile hesap makinasından hallediyorum, sence yine de gitmeliyim. Arkadaşlar şunu unutmayın siz iyi yaptığınız bir mesleği, bölümü seçerseniz başarılı olabilirsiniz lütfen kendimizi kandırmayalım. Önce kendinizi düşünün bu konuda ama bende hala meslek seçemeyenlerdenim bunun sebebi çevre ve okullarda verilen eğitim.

 • 10 Şubat 2014 tarihinde fsdfsfa tarafından:

  Süqer Oyunculuk dersi nerde alacazz ..

 • 15 Şubat 2014 tarihinde sedef tarafından:

  siz ne saçma insanlarsınız yanlış yazmış olamaz mı ! yazık sizin gibi cahillere önemli olanın insan olmak olduğunu öğretilmesi gerek ..

  ayrıca sözel tercih ederken iki kez düşünün !!

 • 21 Şubat 2014 tarihinde furkan tarafından:

  kardeşlerim izmir ege üniversitesinde halkla ilişkiler okuyorum 4.sınıfım işim hazır bile bu bölüm gerçekten harika bence RTS den daha iyi benden size tavsiye HALKLA İLİŞKİLER…

 • 21 Şubat 2014 tarihinde CAN tarafından:

  maaşın ne kadar furkan ?

 • 08 Mart 2014 tarihinde fatma akmaz tarafından:

  tarih öğretmenliği tam benlik

 • 10 Mart 2014 tarihinde müberra tarafından:

  ben denemelerden girdigim sınavlardan 280-290 arası puanlar alıyorum halkla ilişkiler bölümünü istiyorum bir eşit agırlıkcı olarak lys ile bu bölümü kazanabilir miyim yardımcı olursanız sevinirimmm

 • 13 Mart 2014 tarihinde merve tarafından:

  hangi alanda iyiyseniz ona göre seçim yapmalısınız. sayısal bölüm iyi ama benim sayısalım kötü yine de sayısala gitmeliyim demeyin pişman olursunuz. ben sayısal öğrencisiydim ve sayısal hiç yapamıyorum sadece çevremdekı insanların tavsıyeleri üzerine seçmiştim o bölümü 2 yıldır sayısaldan giriyorum sınava ve barajı gecemedim bu yıl sözel hazırlanıyorum. hatta tarihte üstüme yoktur diyebilirim ayrıca gayet güzel bölümler var. sınırlı ama önü açık.

 • 22 Mart 2014 tarihinde ayşee tarafından:

  şimdi sözel anasınıfı öğretmenliğini alıyormu kesin ?

 • 12 Nisan 2014 tarihinde merve güven tarafından:

  arkadaşlar size tavsiyem sözelden girme şansınız olursa değerlendirin. ben ikinci üniversiteyi okuyacağım. keşke ilk tercihlerimde sözelden yapsaydım diyorum. :)şimdi de dekoratif sanat öğretmenliği okumak istiyorum. allah hepimizin yardımcısı olsun.

 • 21 Nisan 2014 tarihinde afranur kaya tarafından:

  ben sayısala yönelik meslek secmek istiyorum ama onunla hıcbıse olunmuo matematıkten nefret ediyorum ama care yok ogrencen kardesim bosuna çabalamayın :))))

 • 02 Mayıs 2014 tarihinde zeynep akdemir tarafından:

  arkadaslar ben lise sondayım lys başvurumda hep sözeller üzerinden yaptım lys3 ve lys4 sınavlıra basvurdum ama ben hangi bölüme gideceğime karar veremedim ts de fazla bölüm yok aslında ne yapmam gerekiyor asıl istediğim bölüm hukuktu ama tm den alış yapıyor matematiğin çok iyi değil o yüzden tm den basvuru yapmadım bende hangi bölümü seçmeliyim bilmiyorum tavsiyelerinizi bekliyorum…..

 • 08 Haziran 2014 tarihinde esin tarafından:

  şu esra ya yok Türkçeyi öğren de gel yok bilmem bu bölüme geçme diyenler sizde önce adam olun da gelin o kadar zeki olsaydınız sözel mesleklerini araştırmazdınız.OKEY

 • 21 Haziran 2014 tarihinde elif taş tarafından:

  Ya gazetecilik de güzel olur aslında :D

 • 21 Haziran 2014 tarihinde elif taş tarafından:

  yaa yardımm edin ne olacağıma karar veremedim yaa :/ :^

 • 15 Temmuz 2014 tarihinde Murat tarafından:

  olmak istediğim ve hoşuma giden hatta ilgi alanıma giren (araştırmasını, incelemesini sevdiğim) meslekler sayısalda. Ama sayısal zekam olmadığı için yapamıyorum. Yurt dışı desen, imkanım var ama okulu bitiremeyeceğim için yine gidemiyorum. Lanet olsun beynime.

 • Yönetici
  15 Temmuz 2014 tarihinde Yönetici (Yazar) tarafından:

  Sayın Murat,

  Öncelikle bende sayısalı sevmeden okuyanlardanım. TM öğrencisi olacak potansiyelde iken sayısaldaki bir bölümü istediğimden sayısal okudum. Pişman mıyım dersen değilim. Eğer nefret etmiyorsan okumanı tavsiye ederim. Yurt dışı olayına gelince ülkende okulu bitirme garantin ne kadarsa orda da o kadardır. İlk yıl zorlanırsın ama sonra alışırsın.

 • 04 Ekim 2014 tarihinde levent öğütlü tarafından:

  benım dırekt kuaförlük bölümüne 2 yıllık gecıs hakkım var direkt geciş apsam sonra oyunculuk bölümüne ordan gecebılırmıyım acaba…

 • 08 Ekim 2014 tarihinde asuu tarafından:

  ben eşit ağırlık seçmeyi planlıyorum ve hukuk fakültesinde okumayı istiyorum sözel seçsem hukuka gidebilir miyim ?

 • 12 Kasım 2014 tarihinde fulya tarafından:

  Ben tm den sozele gectim yeni mat yapamiyorum meslek lisesi mezunuyum alanim cocuk gelisimi sozelden cocuk gelisimi yada okulöncesi ogretmenlik secebiliyor muyum

 • 06 Aralık 2014 tarihinde bahar tarafından:

  Matematiğim berbat ama turkçem çok çok güzel acaba turkçe öğretmeni olmam mumkun mu ? Fakat matematiğim çok kotu/:/

 • 16 Ocak 2015 tarihinde Kader demirci tarafından:

  radyo televizyon ve sinema ya da iletisim okumaya karar verdim .D

 • 21 Ocak 2015 tarihinde Salih Irmak tarafından:

  Eğer ileride TSFİ (Türkçe Sosyal Fen İngilizce) bölümleri açılırsa giderim. Olmuyor arkadaş, fiziği yapıyorum ama matematik ve geometri ne hikmetse olmuyor :)

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :


  sekiz − 4 =
   
  Facebook Rss